f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำเเหน่ง คนงาน สังกัด เเขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 กรมทางหลวง
ลงวันที่ 18/02/2563

ด้วยเเขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จะดำเนินการสอบคัดเลือกคนพิการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำเเหน่ง คนงาน จำนวน 1 ตำเเหน่ง เพื่อปฏบัติงานที่เเขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้


'